Laponia Fotogrammetri och konsult är ett företag som arbetar med digital fotogrammetri.

Företaget har sin huvudinriktning mot framställning av grundmaterial för orienteringskartor.

Produktionsinriktningen är helt digital och huvudsystemen är ESPA, ArcGis, OCAD och PC Skog.

 

 

 

Tjänster

  • Grundmaterial till orienteringskartor från digitala flygbilder
  • Höjdkurvor, anpassade till ol-kartor från laserscannat data
  • Skogliga kartor, underlag till skogsbruksplaner mm
  • Övriga fotogrametriska tjänster, t ex 3D-mätning
  • Rekognosering av orienteringskartor
  • Certifierade utskrifter av orienteringskartor